• Telefon: 05528872184

  • E-Mail: sevgitercumanlik@gmail.com

Yeminli Tercüme

 

Yeminli tercüme, yeminli çevirmen tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümelerdir. Yeminli Tercüman'lık noterlerce yapılır. Noterler Yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercüman yetkisini verirler. Genellikle resmi evraklarda konsolosluklarca veya mahkemelerce, yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yeminli Tercüman tarafından yapılan tercümeler ayrıca noterden de tasdik gerektirebilir. Noter sadece kendisine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını tasdik eder.

 

 

 

 

keywords: 


   Arası    Kilometredir.